Bean 5 – Gọi vốn khởi nghiệp [Link download]

Ở chủ đề – hạt giống số 5 “Gọi vốn khởi nghiệp”, cùng tìm hiểu những kiến thức chung về gọi vốn và chiến lược để gọi vốn thành công!

Cách 1: Bạn có thể download Cẩm nang Bean 5 tại đây.

Cách 2: Hãy comment email của bạn để nhận được file pdf hàng tuần với các chủ đề học tập để khởi nghiệp hiệu quả!

0 replies

Leave a Reply

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *