Bean 4 – Marketing cho khởi nghiệp [Link download]

Ở chủ đề – hạt giống số 4 “Marketing cho khởi nghiệp”, cùng tìm hiểu những nguyên tắc hoạt động marketing cho khởi nghiệp, những loại hình marketing rẻ-mà-chất nào có thể hỗ trợ bạn, cũng như giải pháp cho những thử thách thường gặp trong khi làm marketing cho khởi nghiệp!

  1. Xây dựng nền tảng cho một chiến lược marketing hiệu quả cho khởi nghiệp
  2. Những thử thách chính ngăn cản sản phẩm của bạn đến với khách hàng và giải pháp!
  3. Loại hình và công cụ hữu ích làm marketing cho startup nào khi bạn đang hạn chế về cả tiền, nhân lực và thời gian?

Cách 1: Bạn có thể download Cẩm nang Bean 4 tại đây.

Cách 2: Hãy comment email của bạn để nhận được file pdf hàng tuần với các chủ đề học tập để khởi nghiệp hiệu quả!

0 replies

Leave a Reply

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *