Bean 3 – Sản phẩm khởi nghiệp [Link download]

Ở chủ đề – hạt giống số 3 ” The Product – Sản phẩm khởi nghiệp”, cùng tìm hiểu những kiến thức về các tiêu chí cần có của một sản phẩm, và mô hình để xây dựng và chạy thành công sản phẩm đó!

  1. Tiêu chí của một sản phẩm khởi nghiệp tốt?
  2. Phát triển sản phẩm 
  3. Phát triển khách hàng
  4. Khởi nghiệp tinh gọn

Cách 1: Bạn có thể download Cẩm nang Bean 3 tại đây.

Cách 2: Hãy comment email của bạn để nhận được file pdf hàng tuần với các chủ đề học tập để khởi nghiệp hiệu quả!

1 reply

Leave a Reply

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *