Bean 2 – Đội ngũ khởi nghiệp [Link download]

Ở chủ đề – hạt giống số 2 ” The Team – Đội ngũ khởi nghiệp”, cùng tìm hiểu những bước cơ bản nhất để tìm kiếm được đội ngũ khởi nghiệp cũng như cách làm việc hiệu quả với các thành viên trong hành trình khởi nghiệp đầy cam go!

  1. Thế nào là một đội ngũ khởi nghiệp lý tưởng?
  2. Tìm kiếm đội ngũ đó ở đâu?
  3. Cách làm việc hiệu quả với đội ngũ đó?

Cách 1: Bạn có thể download Cẩm nang Bean 2 tại đây.

Cách 2: Hãy comment email của bạn để nhận được file pdf hàng tuần với các chủ đề học tập để khởi nghiệp hiệu quả!

0 replies

Leave a Reply

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *